Odaberite svoj jezik

Hotel Ruza Inn

U službi hodočasnika preko 30 godina

logo

Bijakovići bb,
88266 Međugorje.
Telephone: (+387)36 651 822